Avís legal

Condicions de còpia i distribució

Cibernàrium estableix una llicència Creative Commons sobre els continguts d'aquesta web, malgrat casos en què s'hi especifiquin altres condicions.

Política de Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal aquí recollides són tractades de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de "Protección de Datos de Carácter Personal" i normativa concordant. Aquestes dades es recullen amb la finalitat de justificar les diferents activitats i accions formatives realitzades, així com per informar-te de futures accions i serveis de Barcelona Activa. Les dades no seran venudes ni cedides a tercers ni utilitzades amb finalitats comercials.

D'acord amb l'esmentada normativa tens el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que podràs exercir dirigint-te a Barcelona Activa, SPM SA C/Llacuna 162-164, 08018 Barcelona. o enviant un correu electrònic a barcelonactiva@barcelonactiva.cat